Nett og Infrastruktur

Nett og Infrastruktur

Verden opplever rask vekst i datatrafikk og kapasitetsbehov, har etterspørselen etter mer Bandwidth økt. Samtidig er bedrifter mer avhengige av IT-Systemer og nettverksoperasjoner på over par nivå. Vi sørge for at våre kunder har den nødvendige kapasiteten og er i stand til å gjøre riktige valg for deres behov.

Teleconsulting leverer Intern, fiber og IPVPN til bedriftsmarkedet. Teleconsulting benytter tjenester ifra Telenor, Broadnet, TDC og Kvantel.

Det er viktig med riktig aksessform med som gir nødvendig kapasitet (Fiber, IPVPN, Internett, SIP Trunk, ISDN, Mobil).