Sandefjord Kommune

Teleconsulting leverte i 2016 en ny telefonplattform basert på telefonsentral ifra 3cx og og Totalview.  Telefonløsning som er benyttet er IP SIP trunk inn i en fleksibel serverbasert telefonsentral.Ved å benytte en moderne telefonløsning er kommunen klar for nåtidens krav der alle anrop kan rerutes, Call senter med flere køruter, prioriteringer, gis meldinger, redundante servere/fiberaksesser osv. I forhold til tidligere telefoniløsninger, er dette en betydelig innsparing ved å benytte Teleconsulting sine løsninger.