Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Teleconsulting er og har hvert Nasjonalt folkehelseinstitutt sin foretrukne leverandør på telefontjenester. Teleconsulting har driftet og levert telefoniløsninger i en 15 års periode, og arbeider kontinuerlig med å optimalisere og tilpasse løsninger til Nasjonalt folkehelseinstitutt endrede behov.