Asker, Bærum og Oslo 110 sentral

Teleconsulting har bistått OBRE med telefoniløsning i forbindelse med samlokaliseringen på Lysaker. Telefonløsning som er benyttet er IP SIP trunk inn i en fleksibel serverbasert telefonsentral, 3cx.Ved en moderne telefonløsning i front kan alle anrop rerutes, få flere køruter, prioriteringer, gis meldinger, redundante servere/fiberaksesser osv. I forhold til tidligere telefoniløsninger, er dette en betydelig innsparing ved å benytte Teleconsulting sine løsninger.